گروه فرآیندها و پیش‌بینی‌های هیدرولوژیکی

مطالعه و تحقيق در خصوص شناسايي رفتار مولفه‌هاي موثر در چرخه آب، بررسي فرآيند ذوب برف و پيش‌بيني رواناب ناشي از آن، بررسي فرآيند بارندگي – رواناب در حوضه‌هاي آبريز و تهيه مدل‌هاي پيش‌بيني، پيش‌بيني اثر عوامل مختلف (ريزش‌هاي جوي، مصرف، نفوذ و …) بر رفتار سفره آب زيرزميني، پيش‌بيني تاثير تغيير اقليم و وقوع دوره‌هاي ترسالي و خشكسالي متوالي بر منابع آب، ارزيابي ريسك پذيري پديده‌هاي هيدرولوژيكي و ارائه راهكارهاي مديريت ريسك در شرايط بحران و تهيه و توسعه مدل‌هاي رياضي مرتبط با زمينه‌هاي فوق‌الذكر از مهمترين زمينه‌هاي فعاليت در اين گروه پژوهشي مي‌باشد.

طرح‌ها
پروژه‌ها

دستاوردهای پژوهشی

  • مقالات

    برای دیدن لیست مقالات کلیک کنید

  • کتب

    برای دیدن لیست کتب کلیک نمایید

  • نشریات

    برای دیدن لیست نشریات کلیک نمایید

© کپی رایت - پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب - طراح