جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو از تاریخ 1396/09/26 تا 1396/09/27 در محل پژوهشگاه نیرو با معرفی بهترین‌های وزرات نیرو، برگزار گردید. در این جشنواره، جناب آقای دکتر روزبهانی، مدیر پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب، به عنوان راهبر برتر و جناب آقای دکتر کریمی، مدیر گروه فناوری‌های نوین ارزیابی منابع آب، به عنوان مدیر پروژه برتر معرفی شدند.