کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب

پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب در تاریخ 22 و 23 آبان ماه 1396 با رویکرد پیش‌بینی و اطلاع‌رسانی در تهران برگزار می‌شود. جهت دستیابی به اطلاعات کافی در مورد اهداف و محورهای کنفرانس، به آدرس http://www.IFMC.ir مراجعه فرمائید.

پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب