کارگاه آموزشی روش‌های پاکسازی آلاینده‌ها از منابع آب زیرزمینی و خاک

کارگاه آموزشی با عنوان ” روش‌های پاکسازی آلاینده‌ها از منابع آب زیرزمینی و خاک” از تاریخ 3/10/1396 تا 6/10/1396 در محل موسسه تحقیقات آب برگزار می‌شود. پروفسور سید مجید حسنی‌زاده، مدرس این کارگاه آموزشی است که توسط پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب برگزار می‌شود.

کارگاه آموزشی روش‌های پاکسازی آلاینده‌ها