• طرح ایجاد سیستم هشدار‌دهنده سیل در رودخانه‌های کشور، چارچوب کلی مطالعات مکان‌یابی ایستگاه‌های هشدار سیل (ایستگاه‌های هواشناسی، هیدرومتری و اعلام هشدار). دانلود
  • طرح ایجاد سیستم هشداردهنده سیل در رودخانه‌های کشور، مروری بر ساختار مهم‌ترین سیستم‌های  هشدار سیل دنیا. دانلود
  • تدوین راهبردها و برنامه ملی سازگاری با تغییر اقلیم در بخش آب. دانلود
  • توسعه سامانه کشوری پیش‌بینی و هشدار سیل. دانلود
  • داده‌سنجس اطلاعات آب بر پایه فناوری برش‌نگاری با امواج صوتی (روشی نوین در اندازه‌گیری سرعت، دبی، دما و شوری آب). دانلود