تبخیر-تعرق واقعی

تبخير-تعرق واقعی به‌عنوان يکي از مؤلفه‌های مؤثر در چرخه هيدرولوژي، نقش قابل ‌ملاحظه‌ای در اقليم منطقه‌ای و جهاني دارد. به‌طوری‌که حدود 62 درصد از نزولات جوي در سطح خشکی­‌های کره زمين و 100 درصد بارش سطح اقیانوس­‌ها و دریاها از طريق تبخير و تعرق از دسترس خارج و به چرخه هيدرولوژي باز مي­‌گردند. با توجه به اینکه سهم زیادی از آب‌های سطحی و زیرزمینی به صورت تبخیر-تعرق واقعی از سطوح کشاورزی از دسترس خارج می­‌گردد، لذا برآورد و برنامه­‌ریزی بر روی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، 92 درصد از کل آب­‌های قابل دسترس در بخش کشاورزی و به صورت تبخیر- تعرق مصرف می­‌گردد. در نتیجه اهمیت برآورد مقدار تبخیر-تعرق واقعی در جهت مدیریت و تخصیص مناسب منابع آب خصوصاً در بخش کشاورزی، کاملاً قابل درک است. زیرا می­‌توان با مدیریت صحیح از هدر رفت مقدار زیادی از آب­‌های شیرینی که سالانه به صورت تبخیر-تعرق سطوح کشاورزی از دسترس خارج می­‌گردد خصوصا در مناطق خشک و نیمه‌خشک جلوگیری نمود. این درحالی است که برآورد تبخیر و تعرق واقعی در سطح وسیع با محدودیت‌های مکانی، زمانی و هزینه‌ه­ای بسیار زیادی روبرو است. در دهه‌های اخیر، با توسعه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پردازش تصاویر ماهواره‌ای و همچنین سهولت دسترسی به تصاویر چندطیفی و فراطیفی، استفاده از روش­‌های سنجش‌ از دور جهت برآورد تبخیر- تعرق واقعی توانسته تا حدی بر محدودیت­‌های یادشده فائق آید. از مزیت‌های استفاده از این روش‌ها در برآورد تبخیر- تعرق واقعی، می‌توان به مواردی نظیر پوشش زمانی و مکانی وسیع تصاویر ماهواره‌ای و همچنین صرفه‌جویی در زمان و هزینه اشاره نمود.