پایش برف

بارش برف و آب حاصل از آن به شدت در برآورد جریان­‌های سطحی و تغذیه­‌های سفره­‌های آب زیرزمینی تاثیرگذار است. لذا، پایش دقیق این پارامتر کلیدی در مدیریت یکپارچه منابع آب امری ضروری است. از سوی دیگر در سال­‌های اخیر با گرم شدن جهانی کره زمین تغییرات مختلفی در سراسر کره زمین مشاهد می­‌گردد که شاید مهم­ترین تغییرات متاثر از آن کاهش ذخایر برفی و یخی بوده است و امروزه بسیاری از روستاها و حتی شهرها بزرگ جهان در خطر غرق شدن در آب اقیانوس­ها هستند.

در سال­‌های اخیر سنجنده­‌های مختلفی با قدرت تفکیک­‌های مکانی و زمانی مختلفی در مدار زمین قرار گرفته‌­اند که قابلیت اندازه­‌گیری و ثبت این محدوده طیفی را دارند اما سنجنده MODIS یکی از مه‌م­ترین آن­ها است که الگوريتم‌­ها و شاخص‌های مختلفی جهت پهنه‌بندي برف با استفاده از داده‌­هاي این سنجنده جهت تعیین سطح پوشش برف ارائه شده است. در موسسه تحقیقات منابع آب نیز با استفاده از اطلاعات این سنجنده،­ سطح پوشش برف حوضه­‌های آبریز کشورهای ایران و افغانستان بصورت بهنگام و در بازه‌های زمانی معین پایش می­‌گردد که در ادامه نتایج این تحلیل‌ها ارائه گردیده است.

پایش برف

سطح پوشش برف حوضه‌های آبریز درجه یک ایران

سطح پوشش برف حوضه‌های آبریز درجه یک افغانستان